Khảo sát nhu cầu doanh nghiệp
Anh/ Chị có nhu cầu tham dự các khóa đào tạo về:
Chi tiết tin tức
BQL - Thành lập Cổng thông tin hỗ trợ Doanh Nghiệp
Người đăng: Võ Quỳnh Na .Ngày đăng: 03/10/2012 .Lượt xem: 1264 lượt.
Website của dự án đã được thành lập với tên miền truy cập chính thức hotrodoanhnghiepqnam.gov.vn

Việc thành lập một Website cho dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong vùng dự án quảng bá các sản phẩm của mình ra thị trường tiêu thụ; các doanh nghiệp, người dân vùng dự án có thể tiếp cận thông tin thị trường, các chính sách liên quan đến phát triển các chuỗi giá trị sắn và cói; bên cạnh đó các thông tin về dự án sẽ được cập nhật thường xuyên lên Website này.

Tháng 8/2012 vừa qua, Ban quản lý đã ký kết hợp đồng với Trung tâm CNTT và Truyền thông về xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp. Hiện nay website của dự án đã được thành lập với tên miền truy cập chính thức hotrodoanhnghiepqnam.gov.vn và đang trong quá trình hoàn thiện, cập nhật thông tin dự án, giới thiệu sản phẩm dự án.

 
Cổng thông tin Hỗ trợ doanh nghiệp


Vào ngày 23 tháng 9 tại Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam, Ban quản lý dự án PTKT-XH có lồng ghép giới đã kết hợp với Trung tâm đã tổ chức đào tạo khai thác Cổng thông tin cho các đơn vị dự án: Ban quản lý, Văn phòng PyD tại Quảng Nam, Sở NN&PT Nông thôn, Sở LĐ TBXH, Hội LHPN và trong thời gian tới sẽ đào tạo khai thác Cổng thông tin tại 2 Trung tâm PTKT-XH Duy Xuyên, Hiệp Đức về kỹ năng cập nhật thông tin liên quan đến chuỗi giá trị có lồng ghép giới của dự án/./
[Trở về]
Các tin mới hơn:
TTPTKT-XH Duy Xuyên - Mở các khóa đào tạo tin học
BQL - Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện dự án đến tháng 7 năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Sở NNPTNT - Phổ biến mô hình sắn trình diễn tại Hiệp Đức, Phước Sơn
Lễ ký kết thoả thuận chung giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha về Chương trình hợp tác quốc tế
TTPTKT-XH Duy Xuyên - Mở các lớp đào tạo kỹ thuật làm chổi đót
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả tiếp và làm việc với Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha – Paz y Desarrollo (PYD)
Giám đốc Sở KH-ĐT cùng BQL dự án PTKT-XH tiếp và làm việc với Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha – Paz y Desarrollo (PYD)
Tổ chức giới thiệu quảng bá sản phẩm và tạo cơ hội việc làm cho người dân vùng dự án
Hội thảo Xây dựng kế hoạch hoạt động của dự án năm 2013 cho các đối tác
Sự kiến giới thiệu quảng bá sản phẩm dự án, địa phương và cung cấp thông tin việc làm cho người lao động (23,24,25/11/2012)
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Hội LHPN - Tình hình giải ngân Quỹ PTKT-XH tháng 6/2012 và tháng 7/2012
TTPTKT-XH Duy Xuyên - Khóa tập huấn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới từ cói tại xã Duy Vinh
TTPTKT-XH Duy Xuyên - Mở các lớp đào tạo may công nghiệp
Quảng bá sản phẩm

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 7

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 6

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 5

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 4

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 3

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 2

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 20

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 19

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 18

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 17

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 15

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 14

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 12

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 10

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 9

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 8

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 7

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 6

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 5

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 4

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 3

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 2

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 1

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor_5

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor_4

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor_3

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor_2

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor_1

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor

 • BQL giám sát hoạt động AV 325 - Tập huấn cho các TNV Quỹ sáng tạo 3

 • BQL giám sát hoạt động AV 325 - Tập huấn cho các TNV Quỹ sáng tạo 2

 • BQL giám sát hoạt động AV 325 - Tập huấn cho các TNV Quỹ sáng tạo 1

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (9) Ảnh: Phát biểu nhóm SXKD mũ cói Trà Nhiêu

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (8) Ảnh: Phát biểu nhóm hộ SXKD keo Hiệp Đức

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (7) Ảnh: Phát biểu Công ty KD trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy QN

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (6) Ảnh: Phát biểu Cơ sở kinh doanh chổi đót Trinh Lúc

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (5) Ảnh: Phát biểu Công ty CTC Hội An

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (4)

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (3)

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (2)

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (1)

 • Họp BQL lần 1 tháng 3/3013 (2)

 • Họp BQL lần 1 tháng 3/3013 (1)

 • Họp BQL lần 1 tháng 3/3013

 • Tập huấn cho các TNV địa phương về Quỹ Sáng tạo (tt)

 • Tập huấn cho các TNV địa phương về thực hiện Quỹ Sáng tạo (tt)

 • Tập huấn cho các TNV địa phương về thực hiện Quỹ Sáng tạo

 • Tập huấn cho các TNV địa phương về Quỹ Sáng tạo

 • Chuyến thăm TGĐ PYD vào tháng 8/2012

 • Bế mạc Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (1)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (10)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (7)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (5)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (4)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (3)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (2)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (1)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động

 • Họp BCĐ tháng 11/2012 (2)

 • Họp BCĐ tháng 11/2012 (1)

 • Họp BCĐ tháng 11/2012

 • PYD làm việc cùng PDT tỉnh QN

 • Chuyến thăm Carmen

 • Tập huấn kỹ năng mềm

 • Túi xách loại lớn

 • Túi xách loại nhỏ

 • Mũ cói

 • BQL làm việc tại TT PTKTXH tại DX

 • BQL làm việc với phòng KTHT Duy Xuyên

 • BQL làm việc tại Duy Xuyên về hoạt động Hội chợ

 • Sắn PLT 01 trồng đầu tháng 5 trồng tại Bình Lâm

 • Sắn PLT 01 được trồng tại Hiệp Đức

 • Tập huấn giảng viên nguồn lồng ghép giới

 • Hình ảnh Mô hình sắn trình diễn

 • Hội thảo giới thiệu và lựa chọn đối tượng tham gia nhóm Quỹ PTKT-XH

 • Lễ ra mắt Quỹ

 • Lễ ra mắt Quỹ PTKT-XH

 • Thăm vùn dự án

 • Tập huấn thành lập nhóm KD

 • Lập kế hoạc kinh doanh có lồng ghép giới

 • Mô hình sắn trình diễn

 • Họp BQL về tình hình dự án tháng 7/2012

 • Một số sản phẩm từ cói

 • Sản phẩm từ cói

 • Nguyên liệu đay làm chiếu

 • BQL thăm làng nghề Bàn Thạch

 • Bà Carmen thăm làng nghề dự án

 • Mô hình sắn trình diễn tại Hiệp Đức

 • Tập huấn trồng sắn tại Hiệp Đức, Phước Sơn

 • Hội thảo rà soát sáng kiến bình đẳng giới

 • Bà Carmen thăm Trung tâm PTKT-XH Duy Xuyên

 • Tập huấn giảng viên Kinh doanh

 • Hội thảo rà soát tình hình KTXH 3 huyện dự án

 • Lễ ký kết kế hoạch hoạt động năm 2011 giữa SKHĐT và PyD

 • Hội thảo khởi động dự án

 • 1 Lễ ký hết văn kiện giữa UBND tỉnh QN và PyD
    

Bản quyền: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ: 02 Trần Phú, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập